česky  čs
english  en
Dynamika plynů (W12T001)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:3P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět seznamuje posluchače se základními metodami řešení proudění stlačitelné tekutiny, především 1 a 2D stacionárního a 1D nestacionárního proudění ideálních i reálných plynů.

Osnova
Základní zákony dynamiky plynů.
Termodynamické a transportní vlastnosti.
Hranice aplikovatelnosti.
Podobnost. Fyzikální akustika.
Základní vlastnosti stacionárního proudění.
Proudění s přenosem energie.
Rázové vlny a příbuzné diskontinuity.
Jednorozměrné nestacionární proudění.
Základy rovinného proudění stlačitelných tekutin.

Literatura
J. D. Anderson, Jr.
Modern Compressible Flow
McGraw-Hill Book Company, N.Y.
Klíčová slova
Proudění stlačitelné tekutiny, nestacionární proudění, nadzvukové troudění, rázová vlna
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)