česky  čs
english  en
Vyšší mechanika tekutin (W12T004)
Departments:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:3P+0C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět se zabývá řešením různých problémů v mechanice tekutin.
Structure
Vlastnosti newtonských a nenewtonských tekutin. Kostitutivní rovnice. Klasifikace sil působících na tekutiny za různých podmínek. Zákony zachování hmotnosti, hybnosti, točivosti a energie v diferenciálním a integrálním tvaru. Formulace problému sestrojení modelu o různém stupni přesnosti. Vnější i vnitřní úlohy.
Structure of tutorial
Řešení problémů vnitřního proudění (proudění v potrubí a průtok kanály) a problémů vnějšího obtékání (obtékání leteckých profilů a těles různých tvarů). Aplikace budou voleny s ohledem na specializaci jednotlivých studentů.
Literarture
White F.M. : Fluid Mechanics, McGraw-Hill, New York
Fox R.W., McDonald A.T. : Introduction to Fluid Mechanics, Wiley, New York
Keywords
vlastnosti tekutin, konstitutivní rovnice, formulace problému, modelování
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)