česky  čs
english  en
Vyšší termodynamika (W12T006)
Departments:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:3P+0C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět rozšiřuje znalosti v oboru termodynamiky reálných plynů s přihlédnutím k aplikacím na tepelné a energetické stroje.
Structure
Fenomenologické a statistické pojetí termodynamiky.
Termofyzikální vlastnosti látek.
Postuláty a principy fenomenologické termodynamiky.
Termodynamické potenciály.
Jedno a více fázové systémy.
Reálné směsi.
Termodynamika tepelných motorů a strojů.
Výpočet charakteristik strojů s ohledem na reálné chování látek a nevratnost procesů. Termodynamika chemických reakcí.
Základy nerovnovážné termodynamiky.

Structure of tutorial
Literarture
G. A. Hawkins: Thermodynamics
John Wiley and Sons, N.Y.
M.J.Moran, H.N.Shapiro: Fundamentals of Engineering Thermodynamics
John Wiley and Sons, N.Y.
Requirements
Keywords
termofyzikální vlastnosti, základní zákony termodynamiky, termodynamický potenciál, směs, vicefázová soustava, nevratný děj
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)