česky  čs
english  en
Strojní součásti z plastů a polymerních materiálů (W13O002)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:5P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Vliv viskoelastického chování polymerů na jejich napěťové a deformační stavy. Viskoelastická teorie, analogie s teorií elasticity. Mezní stavy. Pevnostní hypotézy. Požadavky na konstrukce. Metodika konstrukčních výpočtů. Směrnice pro tvarování a dimenzování v praktických aplikacích.
Osnova
- Vliv viskoelastického chování polymerů na jejich napěťové a deformační stavy, viskoelastická teorie, analogie s teorií elasticity, mezní stavy a pevnostní hypotézy
- Specifické vlastnosti plastu a polymerních materiálů v konstrukci strojních součástí, využití těchto vlastností pro zlepšení provozních parametrů montážních jednotek s aplikovanými plastovými elementy a součástmi
- Všeobecné požadavky na konstrukci plastových strojních součástí, jejich tvarování a dimenzování
- Metodika konstrukčních výpočtů plastových konstrukčních součástí, specifika jejich provozu a zvyšování provozní životnosti vhodnou údržbou
- Konstrukční řešení a výpočty životnosti konkrétních plastových strojních součástí
- Spojování plastových součástí a spojování těchto součástí s kovovými elementy montážních jednotek
- Aplikace konstrukčních plastů v mechanických převodech, hřídelových spojkách, ložiskách, potrubí a armaturách
- Speciální aplikace konstrukčních plastů u strojních součástí, bandáže pojezdových kole, lopatkových kol ventilátorů, dopravních pasů, kladek apod.
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)