česky  čs
english  en
Pokročilé systémy v energetice (W15O010)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:20.01.2017
Valid until: ??Range:4P+1C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Cíl předmětu:
Seznámení s problematikou trvale udržitelné energetiky.
Zaměření předmětu:
Pokročilé energetické systémy a faktory které je formují, tj. teoretické fyzikální limity, technologické, ekologické a ekonomické potenciály a odklon zdrojové základny od neobnovitelných komodit.
Základní témata:
Energetika na počátku 21. století. Energetické stroje a systémy jako základní komponenty konverzních řetězců pro časově a místně optimální nasazení potenciálů konvenčních a alternativních zdrojů. Koncepce pokročilých energetických systémů v centralizované a decentralizované energetice. Efektivita využití zdrojů a její limity.
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Základní:
Energy for the 21st Century, IMechE Seminar Publication 1996-3, The Institution of Mechanical Engineers, London, UK, 1996
Doporučená:
Borbely A. M. and Kreider J. F.: Distributed Generation, CRC Press, 2001
Nersesian, R. L.: Energy for the 21st Century, 2nd Edition, 2015
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)