česky  čs
english  en
Počítačové řešení tepelných oběhů v chladicí technice (W15O014)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:20.01.2017
Valid until: ??Range:4P+1C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Cílem předmětu je seznámit studenty s následující problematikou:
Vybrané statě z termodynamiky jednosložkových a dvousložkových soustav (soustavy v jedné a ve dvou fázích, tepelné diagramy, binární soustavy v chladicí technice).
Teorie oběhu parního (oběhy teoretické a skutečné, podkritické a nadkritické, základní pochody, oběhy vícestupňové a kaskádní).
Pracovní látky pro chladicí techniku (chladiva, teplonosné látky, vlhký vzduch).
Počítačové řešení provozních stavů v rámci celoročního provozu a optimalizace systému z hlediska investičních a provozních nákladů.
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Základní literatura:
- Petrák M., Petrák J.: Kompresorová chladicí zařízení a jejich energetická náročnost. ČVUT v Praze, fakulta strojní, Praha 2011, ISBN 978-80-01-04929-7
- Petrák J., Petrák M.: Tepelná čerpadla. ČVUT v Praze, fakulta strojní, Praha 2004, ISBN 80- 01-03126-8
Doporučená literatura:
Odborné publikace vydávané:
- International Institute of Refrigeration, zejména knihy a časopis International Journal of Refrigeration, ISSN 0140-7007
- Svazem chladicí a klimatizační techniky, zejména Zpravodaj SCHKT, ISSN 1804- 2635
Odborná literatura doporučená přednášejícím podle zaměření doktorské práce
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)