česky  čs
english  en
Tepelná čerpadla (W15O015)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:20.01.2017
Valid until: ??Range:4P+1C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Cílem předmětu je seznámit studenty s následující problematikou:
Způsoby transformace tepelné energie na vyšší teplotní hladinu. Tepelná čerpadla pracující s oběhem parním jak podkritickým, tak i nadkritickým. Pracovní látky pro tepelná čerpadla. Pohony tepelných čerpadel. Zdroje nízkopotenciálního tepla. Akumulace tepla.
Vazby mezi zdrojem a odběrem tepla. Problematika vytápění a ohřevu teplé vody tepelným čerpadlem. Využívání odpadních tepel u chladicích zařízení a plynových kompresorů.
Projektování systémů s tepelnými čerpadly. Ekonomické, energetické a ekologické aspekty provozu tepelných čerpadel. Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí včetně platné evropské legislativy.
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Základní literatura:
Petrák J., Petrák M.: Tepelná čerpadla. ČVUT v Praze, fakulta strojní, Praha 2004, ISBN 80- 01-03126-8
Doporučená literatura:
Odborné publikace vydávané:
- International Institute of Refrigeration, zejména knihy a časopis International Journal of Refrigeration, ISSN 0140-7007
- Svazem chladicí a klimatizační techniky, zejména Zpravodaj SCHKT, ISSN 1804- 2635
Odborná literatura doporučená přednášejícím podle zaměření doktorské práce
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)