Vybrané statě z tepelných pochodů (W18O006)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:60P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základy termodynamiky: entalpie, entropie, stavové rovnice, energetické bilance, optimalizace termodynamických systémů (metody Pinch, EGM). Mechanizmy přenosu tepla bez fázových změn (kondukce, nucená i přirozená konvekce). Intenzifikace přenosu tepla. Výměníky tepla (teoretické základy, návrhové postupy). Korelace pro výpočty tlakových ztrát a přenosu tepla v trubkových a deskových výměnících. Vliv úsad. Výměníky tepla s rozšířenou teplosměnnou plochou. Přenos tepla s fázovými přeměnami (var, kondenzace), odparky a termokompresory . Teorie sušení a sušárny. Spalování a pece. Elektrické teplo.
Osnova
1. Rámcová specifikace cílů projektů. Konkrétní zaměření na některé z následující okruhů


2. Tepelné diagramy a cykly
3. Optimalizace aparátů a systémů (Pinch, EGM)
4. Mechanismy přenosu tepla: kondukce, nucená i přirozená konvekce, korelace pro vnitřní proudění
5. Nekruhové průřezy. Intenzifikace přenosu tepla. Úsady a jejich modelování.
6. Vnější proudění, obtékání svazku trubek
7. Tepelné výměníky
8. Přestup tepla při změnách fáze. Odpařování, odparky, termokomprese
9. Sušení a sušičky (a také pečení, smažení, rozprašovací sušení...)
10. Spalování a hořáky (statické váhy, teplota plamene, záření)
11. Spalování a plameny (kinetika, reakce, CFD)
12. Elektrické teplo (přímý ohmický ohřev a mikrovlnné trouby)
Literatura
Minkowycz.W.J., Sparrow E.M. Advances in numerical heat transfer. CRC Press 2009

http://users.fs.cvut.cz/rudolf.zitny/HP2r.ppt
http://users.fs.cvut.cz/rudolf.zitny/HP3r.ppt
...
http://users.fs.cvut.cz/rudolf.zitny/HP13.ppt
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 18.7.2024, 19:30 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)