PROJEKTOVÁNÍ A BILANCOVANÍ VÝROBNÍCH LINEK (W18OZ004)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:PBVLSchválen:26.01.2021
Platí do: ??Rozsah:65P+13C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět se zabývá komplexní formou problematikou projektování a bilancování výrobních linek od počáteční projekční fáze přes proces výstavby až po vlastní projektové řízení výstavby včetně ekonomického posouzení a vyhodnocení a řízení rizik projektu. Předmět je zaměřen na metodické postupy bilancování a projektování. Dále je pozornost věnována zajištění bezpečnosti výrobních linek a plánování oprav a údržby zařízení.
Osnova
•Bilancování linek: základní pojmy, formulace řešené úlohy, postupy pro řešení soustavy řídících rovnic.
•Bilancování linek: hmotové a entalpické bilance. Zdrojové členy, dodatečné podmínky. Chemické reakce.
•Bilancování linek: metodika sestavení a řešení modelu (definice bilančních bloků, sestavení incidenční matice, matice koeficientů, stanovení počtu bilančních rovnic, formulace dodatečných vztahů, podmínky řešitelnosti soustav).
•Bilancování linek: bilance z experimentálních dat, bilance přeurčeného systému, optimalizace provozních parametrů linky.
•Fáze projektu, druhy projektové dokumentace, členění z procesního a legislativního pohledu. Proces návrhu a přípravy
•Metodika stanovení hotovostních toků projektu (fixní kapitálové investice, oběžné kapitálové investice, provozní náklady).
•Metodika stanovení výnosnosti projektu a vlastních zdrojů (časová hodnota peněz, kriteria ziskovosti (PT, ROI, NPV, DCFRR). Rozhodnutí o realizaci projektu.
•Metodika odhadu nákladů stavební a technologické části. Místní a časové faktory ceny (řádový odhad, předběžný odhad, definitivní odhad, metodika cenových indexů, exponenciální metoda, odhad podle kapacity).
•Metodika odhadu nákladů projekčních a inženýrských prací.
•Metodika volby dodavatelského systému. Smluvní vztahy, typy smluv, obsah technické a komerční části smlouvy.
•Projektové řízení výstavby: definice a rozbor procesů projektového řízení (řízení rozsahu, řízení času, řízení nákladů, řízení kvality, řízení lidských zdrojů, proces řízení rizik, řízení nákupu).
•Projektové řízení výstavby: Metodika odhadů nákladů stavby. Metodika sestavení projektových týmů. Metodika řízení rizik (definice rizik, identifikace rizik, prevence rizik).
•Bezpečnostní inženýrství. Zajištění bezpečnosti výrobních linek a ochrany zdraví. Legislativní požadavky. Metodika analýzy rizik (HAZOP).
•Metodika plánování oprav a údržby zařízení.
Literatura
•Moran, S., Applied Guide to Process and Plant Design, Butterworth Heinemann, 2015
•Towler, G., Sinnot, R.K., Chemical Engineering Design: principles, practice and economics of plant and proces design, 2nd edition, Butterworth-Heinemann, 2012
•Mannan, S., Lees’ Process Safety Essentials: Hazard Identification, Assessment and Control, Elsevier, 2014
•Ditl, P., Netušil M., Bilancování a simulace procesů v MS Excel, Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2018
•Roušar, I. Projektové řízení technologických staveb. Praha: Grada Publishing, 2008
•Ulrich, G.D. A Guide to Chemical Engineering Process Design and Economics. New York: John Wiley & Sons, 1984.
•Peters, M.S., Timmerhaus, K.D., West, R.E. Plant Design and Economics for Chemical Engineers. New York: McGraw-Hill, 2003.
•Kletz, T., What went wrong? Case Histories of Process Plant Disasters, Elsevier, 2009.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 13.7.2024, 2:59 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)