česky  čs
english  en
VYBRANÉ STATĚ Z DIFÚZNÍCH PROCESŮ (W18OZ005)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:VSDPSchválen:26.01.2021
Platí do: ??Rozsah:78P+0C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je rozvinout a prohloubit teoretické základy vybraných difúzně-separačních procesů se zaměřením na speciální otázky. Předmět je zaměřen na operace a procesy s přenosem hmoty a s chemickými reakcemi. Vysvětluje základy přenosu hmoty i chování složitějších vícefázových, neizotermních systémů a zařízení, kde dochází i k chemickým a biochemickým reakcím. Předmět rozvíjí znalosti získané v základním studiu "Procesní technika“ nebo vytváří základy operací s přenosem hmoty pro studenty jiných oborů, věnujících se např. energetice, automobilovému průmyslu, chlazení, ekologii, čistění odpadních vod a plynů, nanotechnologiím, materiálovém a medicinálnímu inženýrství a dalším oblastem. Podle zaměření disertace jsou odpovídající témata více posílena.
Osnova
•Teoretické základy - definice koncentrací, toku hmoty, výpočet difúzních koeficientů, základní bilanční rovnice, stacionární a nestacionární difúze, turbulentní difúze, konvektivní přenos hmoty, přenos hmoty fázovým rozhraním.
•Přenos hmoty s chemickou reakcí.
•Přenos hmoty v heterogenních systémech.
•Přenos hmoty ve vícesložkových systémech.
•Simultánní přenos hmoty a tepla.
•Separační procesy (destilace, absorpce, extrakce, vyluhování, adsorpce, membránové procesy, rozpouštění,
krystalizace, sušení).
•Jedno a vícefázové chemické reaktory, spalování.
•Bioreaktory.
•Aplikace difúzních pochodů v chemickém, potravinářském, spotřebním průmyslu, energetice, automobilovém
průmyslu, chlazení, ekologii, nanotechnologiích a dalších oblastech.
•Návrh a výběr aparátů.
Literatura
•Khoury F.M.: Multistage Separation Processes. 4th Edition. CRC Press, 2014. ISBN 0-8493-1856-4.
•Gorak, A., Sorensen, E.: Distillation: Fundamentals and Principles, Elsevier, 2014 ISBN 978-0-12-386547-2.
•Benítez, J.: Principles and Modern Applications of Mass Transfer Operations. 2nd ed. Wiley, 2009.
•Theodore, L., Ricci, F.: Mass Transfer operations for the practicing engineer. Wiley, 2010.
•Kister, H.Z., Distillation design. McGraw Hill, 1992.
•Koichi, A: Mass Transfer. Whiley-VCH, 2002. ISBN-13: 978-3-527-31460-7.
•Ditl, P.: Difúzně separační pochody, Skriptum ČVUT, 1996.
•Ditl, P.: Reaktory, Skriptum, ČVUT, 2000.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)