česky  čs
english  en
Biomechanika a bezpečnost člověka v dopravě (W22G003)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:3P+1C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Lidský skelet, rozlišení tkání. Aktivní a pasivní funkce pohybového ústrojí. Stavba a růst kostí. Mechanické vlastnosti kostí (pružnost, pevnost, houževnatost, vazkopružnost, rázové a dynamické namáhání, únava apod.). Spojení kostí. Remodelace kostní tkáně. Nervový a oběhový systém. Vnitřní orgány. Struktura a mechanika svalově-kosterní soustavy. Dysfunkce a poškození lidských orgánů a svalově-kosterní soustavy a jejich příčiny. Přehled implantátů, biomechanika svalově-kosterní soustavy s implantáty. Mobilita poškozeného člověka, jeho terapie a rehabilitace. Lidský faktor a příčiny dopravních nehod. Příčiny a typy poranění v dopravním procesu. Podmínky bezpečnosti lidského jedince a ochranné prostředky v dopravě. Aplikace experimentů a výpočtového modelování v biomechanice.
Structure
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)