česky  čs
english  en
Elektronické systémy (W22OZ001)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:18.01.2021
Platí do: ??Rozsah:78P
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
•Integrovaná modulární avionika - její vývoj, standardizace, architektura a použití (A380, B787)
•Koncept Performance Based Navigation (PBN), související požadavky na senzorové vybavení a přesnost měřených veličin.
•Statistické zpracování dat z redundantních systémů. Použití paralelních/sériových architektur a jejich meze. Použití v datech snímaných v leteckých aplikacích. Koncept Failure Detection Isolation and Recovery (FDIR) v paralelně redundantních systémech. Příklad použití v elektronice systému řízení a kontroly leteckých motorů FADEC.
•Integrované senzorové systémy, způsoby integrace a sdílení dat. Modelování senzorových systémů. Využití modelů pro kontrolu stavu a detekci chyb (FDIR).
•Software a jeho architektura, návrh avionických systémů - požadavky, analýza výkonnosti, spolehlivosti a
bezpečnosti. Prokazování způsobilosti a životní cyklus.
•Architektura letadlových sběrnic. Letadlové sběrnice ARINC 429, 629, 659. CSDB, ASCB, AFDX, MIL-1553, STANAG 3910. Průmyslové sběrnice v letectví - CAN, CANaerospace. Vysokorychlostní a bezpečné sběrnice -
SpaceWire, TTP, FlexRay, IEEE-1394.
•Metody analýzy a testování EMI a EMS letadlových systémů. Pravidla návrhu letadlových systémů z hlediska EMC.
•Certifikační proces při návrhu avionických systémů - požadavky, analýza výkonnosti, spolehlivosti a bezpečnosti. ICAO, EASA, letecký zákon, netransferované výrobky. Standard TSO, požadavky a očekávané výstupy při certifikaci SW podle DO-178 a HW podle DO-160. Příklady.
•Simulační systémy a jejich kategorie. Systém varování před nebezpečným přiblížením k zemi GPWS.
•Kybernetická bezpečnost, přístup k datům a zabezpečení v palubních systémech a při sdílení dat s řízením letového provozu.
•Elektrické pohony, akční členy, baterie, výkonová rozvaha, přenosové systémy.
•Navigační systémy a jejich integrace do systémů řízení letového provozu.
Osnova
Literatura
•Cary R. Spitzer: The Avionics Handbook (Electrical Engineering Handbook), CRC Press, 2007, ISBN: 978-0-
84938-348-9
•Jitendra R. Raol: Multi-Sensor Data Fusion, CRC Press, 2009, ISBN 9781439800034.
•Erik Blasch, DRDC Valcartier, Eloi Bosse, DRDC Valcartier, Dale Lambert: High-Level Information Fusion
Management and Systems Design, Artech House, 2012, ISBN: 978-1-60807-151-7.
•Studijní texty na webových stránkách ústavu 12122
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)