česky  čs
english  en
Vybrané statě z teoretické a experimentální aerodynamiky (W22OZ003)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:Approved:18.01.2021
Valid until: ??Range:52P+26C
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
•Aerodynamika nízkých Reynoldsových čísel
•Mezní vrstvy a turbulence
•Modelování turbulentního proudění
•Metody modelování obtékání křídla konečného rozpětí v nízkorychlostním i vysokorychlostním proudění
•Nestacionární aerodynamika
•Aktivní řízení proudění
•Interakce rázové vlny s mezní vrstvou. Dvourozměrné supersonické obtékání. Supersonické profily
•Superkritické profily. Transsonické obtékání aerodynamického profilu
•Hypersonická aerodynamika
•Úloha aerodynamického experimentu. Modelová podobnost, kritéria podobnosti. Aerodynam. tunely a zkušební tratě.
•Modely pro aerodynamické zkoušky. Měření aerodynamických sil a momentů, aerodynamické váhy.
•Měření tlaků. Měření rychlosti a směru proudící tekutiny. Využití termoanemometrických a laserových metod.
•Měření teploty. Zviditelňování proudění. Zpracování výsledků aerodynamického experimentu, tunelové korekce.
•Nejistoty a opakovatelnost měření.
Structure
Literarture
•Brož, V., Aerodynamika vysokých rychlostí, Vydavatelství ČVUT, Praha 1995, ISBN. 80-01-02347-8
•Brož, V., Aerodynamika nízkých rychlostí, Vydavatelství ČVUT, Praha 1995, ISBN. 80-01-02347-8
•Šesták, J., Rieger, F.: Přenos hybnosti, tepla a hmoty. ČVUT Praha, Fakulta strojní, Praha 2004
•Uruba, V., Turbulence. Vydavatelství ČVUT, Praha 2009, ISBN 978-80-0105-600-4
•Barlow, J. B., Rae, W. H., Pope, A. Low-Speed Wind Tunnel Testing, Wiley, 1999, ISBN 978-0-471-55774-6
•Gulcat, U. . Fundamentals of Modern Unsteady Aerodynamics, Springer, 2016. ISBN 978-3-642-14761-6
•AGARD Report No. 679, Special Course on Unsteady Aerodynamics, 1990
•Anderson, J., Modern Compressible Flow: With Historical Perspective, McGraw-Hill, New York 2003
•Pope, A., Goin, K. L., High-Speed Wind Tunnel Testing, Wiley, New York 1965, ISBN 978-0882757278
•Springer Handbook of Experimental Fluid Mechanics, Heidelberg 2007, ISBN 978-3-662-49162
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)