Elastoakustika (W31O003)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:60B
Semestr:LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základy teorie interakce pružných struktur s akustickým mediem. Odvození modálních rovnic popisujících interakci kmitající pružné desky s uzavřeným akustickým prostorem. Rozbor vlivu tlumení na chování elastoakustické soustavy. Sestavení matice tlumení pro případ, kdy je uvažován vliv pohltivosti ploch, ohraničujících akustický prostor a je zadána velikost tlumení pružné struktury. Akustické systémy vázané kmitající pružnou strukturou. Případ kmitajících pružných desek vzájemně vázaných akustickým prostředím. Sestavení výpočetních modelů vybraných elastoakustických soustav s využitím výpočetního systému ANSYS 5.3. Modální analýza vyšetřovaných elastoakustický systémů. Rozbor vlivu jednotlivých parametrů na chování vyšetřované elastoakustické soustavy. Rozbor typů buzení elasoakustických soustav, formulace okrajových podmínek.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 19.6.2024, 2:33 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)