česky  čs
english  en
Zpracování a kvalita kovových materiálů (W32O004)
Departments:ústav materiálového inženýrství (12132)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:0P+10C
Semestr:ZCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Komplexní přístup k jakosti technického objektu. Pojetí kvality a spolehlivosti materiálu pro výrobu konstrukčních prvků. Odraz kvality výroby materiálů na jejich životnost v konstrukcích.
Kvantifikace životnosti technických objektů. Mezní stavy materiálů v konstrukci. Členění mezních stavů v technickém objektu podle důvodu vzniku. Přípustnost vad a defektů v materiálech. Vliv čistoty materiálu na jeho další zpracování. Zbytková napjatost v materiálech po předchozích technologiích. Vliv tváření, svařování, slévání a povrchových úprav na strukturu a vlastnosti kovových materiálů. Odraz výrobních technologií na kvalitu povrchu.
Structure
Komplexní přístup k jakosti technického objektu. Pojetí kvality a spolehlivosti materiálu pro výrobu konstrukčních prvků. Odraz kvality výroby materiálů na jejich životnost v konstrukcích.
Kvantifikace životnosti technických objektů. Mezní stavy materiálů v konstrukci. Členění mezních stavů v technickém objektu podle důvodu vzniku. Přípustnost vad a defektů v materiálech. Vliv čistoty materiálu na jeho další zpracování. Zbytková napjatost v materiálech po předchozích technologiích. Vliv tváření, svařování, slévání a povrchových úprav na strukturu a vlastnosti kovových materiálů. Odraz výrobních technologií na kvalitu povrchu.
Literarture
Janíček, P.: Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky - hledání souvislostí, I. díl, ISBN ? 978 ? 80 ? 7204555 ? 6; ISBN ? 978 -80 -2143545 ? 2; CERM Rok vydání, 2008, BRNO ČR

Janíček, P.: Systémová metodologie, Brána do řešení problémů, ISBN-978-80-7204-887-8; CERM Rok vydání, 2014, BRNO ČR

Vlček, J.: Systémové inženýrství, Vydavatelství ČVUT, Praha 1999

Sedláček, M. a kol.: Kvalita jako faktor konkurenceschopnosti podniku. Nakladatelství MU, Brno 2012
Keywords
technické objekty, kvantifikace životnosti, vady, defekty, napjatost, kvalita, povrchy, tváření, slévání, svařování, technologie, struktura materiálů, mezní stavy.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)