česky  čs
english  en
Perspektivní materiály (W32O006)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:13.10.2016
Platí do: ??Rozsah:0P+10C
Semestr:LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět charakterizuje jednotlivé skupiny nových konstrukčních materiálů. Vedle vývoje a fyzikální podstaty těchto materiálů jsou uvedeny nejpoužívanější typy nově vyvinutých materiálů, jejich základní charakteristiky a mechanické vlastnosti. Jsou prezentovány i jejich technologické možnosti, konstrukční použitelnost a způsoby jejich značení.
Osnova
Vývoj, výroba a trh nových materiálů
Moderní technologie hutnictví železa a oceli
Značení materiálů dle evropských norem
Moderní oceli masové spotřeby
Materiály pro automobilový průmysl
Vysokopevné a vysocelegované oceli, superslitiny
Lehké kovy a jejich slitiny
Materiály vyráběné práškovou metalurgií
Amorfní, nanokrystalické a mikrokrystalické kovové materiály
Keramické materiály
Polymerní materiály
Kompozity
Biomateriály, supravodivé materiály, superplastické materiály, materiály s tvarovou pamětí
Literatura
[1] JANOVEC, J. a kol. Perspektivní materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008
[2] MACEK, K. a kol. Kovové materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2006
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)