Chemie a fyzika polymerních materiálů pro strojírenství (W32O008)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:13.10.2016
Platí do: ??Rozsah:0P+10C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základní témata:
Polymery, kopolymery, polymerní směsi, elastomery, kompozity s polymerní matricí, polymerní nanomateriály. Chemická a molekulární struktura, fyzikální vlastnosti. Vliv krystalinity a orientace na mechanické a fyzikální vlastnosti. Skelný přechod a tání. Polymerní sítě. Viskoelastické chování. Deformace, porušování, degradační procesy a stárnutí. Aditiva včetně nanočástic a jejich funkce. Elastomery a jejich vlastnosti. Vláknové kompozity a anizotropie jejich vlastností.
Osnova
Polymery, kopolymery, polymerní směsi, elastomery, kompozity s polymerní matricí, polymerní nanomateriály. Chemická a molekulární struktura, fyzikální vlastnosti. Vliv krystalinity a orientace na mechanické a fyzikální vlastnosti. Skelný přechod a tání. Polymerní sítě. Viskoelastické chování. Deformace, porušování, degradační procesy a stárnutí. Aditiva včetně nanočástic a jejich funkce. Elastomery a jejich vlastnosti. Vláknové kompozity a anizotropie jejich vlastností.
Literatura
G. W. Ehrenstein: Polymeric Materials, Carl Hanser Verlag, Munich 2001, ISBN 3-446-21461.

G. W. Ehrenstein: Polymerní kompozitní materiály, Scientia, s.r.o. 2006. ISBN 978-80-86960-29-6.

J. H. Koo: Polymer Nanocomposites, McGraw-Hill 2006. ISBN 0-07-145821-2.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 12.6.2024, 18:06 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)