česky  čs
english  en
Letecké a kosmické materiály (W32OZ002)
Departments:ústav materiálového inženýrství (12132)
Abbreviation:Approved:27.01.2021
Valid until: ??Range:65P+13S
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět je cílen na seznámení s aktuálními trendy v oblasti kovových i nekovových konstrukčních materiálů, určených pro letecké, resp. kosmické konstrukce.Posluchači získají znalosti a dovednosti, resp. jsou seznamováni s metodikou, nezbytnou pro optimální aplikaci leteckých materiálů, ve vazbě na jejich konstituci a specifika technologií zpracování, s ohledem na mikro/makrostrukturu, užitné vlastnosti a zejména pak na typické aplikace vybraných leteckých materiálů.
Structure
Požadavky a klasifikace hlavních skupin technických materiálů pro aplikace v leteckém průmyslu, charakteristika základních leteckých materiálů.
•Značení materiálů podle EN.
•Návrh materiálu pro užitek výrobku z hlediska funkce, ekonomiky technologie a životního prostředí.
•Specifické požadavky na materiály pro aplikace v leteckém/kosmickém průmyslu.
•Optimální volba materiálu pro letecké konstrukce při respektování hmotnosti, odolnosti a bezpečného provozu.
•Skupiny materiálů používaných při konstrukci draků letadel a částí motoru.
•Slitiny hliníku, technicky čistý titan a jeho slitiny, slitiny hořčíku, superslitiny na bázi niklu a
kobalt, vysokopevnostní ocel.
•Inženýrské plasty, keramika, vlákny a částicemi vyztužené kompozity, návrh a optimalizace kompozitních struktur.
Literarture
•Janovec, J. a kol. Perspektivní materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008.
•Macek, K. a kol. Strojírenské materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2003.
•Michna, Š. a kol.: Encyklopedie hliníku, Prešov 2005, ISBN 80-89041-88-4.
•Middleton, D.H.: Composite materials in aircraft structures, Longman Group, 1990.
•ASM Handbook, Vol. 02 Properties and Selection of Nonferrous Alloys.
•ASM Handbook Vol. 01 Properties and Selection: Irons, Steels and High Performance Alloys.
•F.C. Campbell: Manufacturing Technology for Aerospace Structural Materials. Elsevier, 2006. ISBN-13: 978-1-85-617495-4.
•Baker, A.: Composite materials for aircraft structures, AIAA 2004.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)