česky  čs
english  en
Materiály pro biomedicínu (W32OZ003)
Departments:ústav materiálového inženýrství (12132)
Abbreviation:Approved:27.01.2021
Valid until: ??Range:52P+26C
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Úvod do vlastností biologického prostředí. Odezva materiálů na působení živého systému. Funkce a degradace materiálů in vitro a in vivo (plasty, kovy; bobtnání, rozpouštění, koroze). Tribologické vlastnosti materiálů - tření, otěr. Mechanické vlastnosti biomateriálů: kovy, keramika, plasty, uhlík, kompozity. Reakce živé tkáně: vznik a omezení vazby živé tkáně na materiál; imunitní systém, testy biokompatibility, sterilizace. Vliv chemických vlastností povrchu biomateriálů a odolnosti proti korozi na biokompatibilitu, hemokompatibilita, alergické reakce, karcinogenita; adaptace organismu. Klinické užití biomateriálů. Testy biokompatibility (in vitro, in vivo). Standardizace a administartivní omezení biomateriálů. Výběr a návrh biomateriálu pro aplikaci.
•Biokompatibilita - pojmy a definice; vlastnosti biologického prostředí
•Mechanické vlastnosti biomateriálů: kovy, keramika, plasty, uhlík, kompozity
•Funkce a degradace materiálů in vitro a in vivo (plasty, kovy; bobtnání, rozpouštění, koroze).
•Metody určení struktury a složení materiálu
•Vlastnosti povrchu biomateriálů (topografické, tribologické, chemické)
•Funkční vlastnosti biomateriálů, degradace
•Úpravy povrchu - tenké vrstvy a povlaky
•Imunitní systém, hemokompatibilita, alergické reakce, karcinogenita; adaptace organismu
•Testy biokompatibility, sterilizace
•Interakce buněk s povrchem - vliv vlastností povrchu biomateriálů na biokompatibilitu
•Vývoj biokompatibilního materiálu - dřík endoprotézy (kompozit PEEK+C vlákna), srdeční pumpa (vrstva TiN), TiNi s plasmatickým nástřikem
Structure
•Biokompatibilita - pojmy a definice; vlastnosti biologického prostředí
•Mechanické vlastnosti biomateriálů: kovy, keramika, plasty, uhlík, kompozity
•Funkce a degradace materiálů in vitro a in vivo (plasty, kovy; bobtnání, rozpouštění, koroze).
•Metody určení struktury a složení materiálu
•Vlastnosti povrchu biomateriálů (topografické, tribologické, chemické)
•Funkční vlastnosti biomateriálů, degradace
•Úpravy povrchu - tenké vrstvy a povlaky
•Imunitní systém, hemokompatibilita, alergické reakce, karcinogenita; adaptace organismu
•Testy biokompatibility, sterilizace
•Interakce buněk s povrchem - vliv vlastností povrchu biomateriálů na biokompatibilitu
•Vývoj biokompatibilního materiálu - dřík endoprotézy (kompozit PEEK+C vlákna), srdeční pumpa (vrstva TiN), TiNi s plasmatickým nástřikem
Literarture
•BRANDON, D. G. a Wayne D. KAPLAN. Microstructural characterization of materials. 2nd ed. Chichester, England: John Wiley, c2008. ISBN 9780470027844.
•BHUSHAN, Bharat. Principles and applications of tribology. Second edition. Hoboken: Wiley, John Wiley & Sons, 2013. ISBN 9781119944546.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)