Perspektivní materiály (W32OZ006)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:09.03.2023
Platí do: ??Rozsah:26P+26C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Vývoj nových materiálů v dopravě, energetice a petrochemii. Zvyšování metalurgické čistoty železa a oceli. Zvyšování pevnosti ocelí na svařované konstrukce a produktovody. Hlubokotažné a vysokopevné karosářské plechy. Značení a zkoušení nových materiálů dle evropských a amerických standardů. Trendy vývoje termomechanicky zpracovávaných a maraging ocelí. Duplexní korozivzdorné oceli. Martenzitické a austenitické žáropevné oceli pro nadkritické uhelné elektrárny. Vývoj vytvrditelných Ni slitin pro letectví a nové generace jaderných reaktorů. Zpevňování slitin lehkých kovů Al, Mg, Ti a Be. Materiály vyráběné práškovou metalurgií. Kovová skla. Nano a mikrokrystalické kovové materiály. Oxidická, neoxidická a kompozitní keramika. Svařitelné polymerní materiály, termoplastické elastomery. Modifikace matric a výztuží kompozitů. Biokompatibilní materiály. Vysokoteplotní supravodiče. Podmínky superplasticity. Materiály s jednocestnou a dvoucestnou tvarovou pamětí. Materiály používané při aditivních technologiích, funkčně gradované materiály.
Osnova
Literatura
Lexikon technických materiálů. 37. aktualizace, Verlag Dashöfer, 2015
Heat Resistant Superalloys. NanoAl. 2016. Archived from the original on 12 November 2016. Retrieved 11 November 2016.
Advanced Materials, Journal, Volume 34, Issue 40, October 6, 2022, Wiley-VCH GmbH, Weinheim
Advanced Engineering Materials , Journal, Wiley-VCH GmbH, Germany, 2022
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 23.6.2024, 19:16 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)