česky  čs
english  en
Fyzika nekovových materiálů (W32T001)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:0P+10C
Semestr:ZKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Polymery. Molekulární a nadmolekulární struktura. Molární hmotnost a její distribuce. Krystalizace. Skelný přechod a tání. Polymerní směsi. Elasticita a viskoelasticita. Mechanizmy plastické deformace. Superpozice teplota-čas. Tepelná, světelná a chemická degradace. Tepelné, optické a elektrické vlastnosti. Lomové chování. Keramika. Atomové vazby, krystalové struktury, polymorfie. Slinování a porozita, velikost zrna a skelná fáze. Elektrické a tepelné vlastnosti, vnitřní napětí, odolnost proti tepelným šokům. Geometrické aspekty pohybu dislokací. Křehké chování a zvyšování houževnatosti. Pevnost a Weibullova statistika. Vliv charakteristik prášků a zhutňovacích procesů na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti. Tření a opotřebení. Kompozity. Polymerní a keramické matrice. Strukturní a mechanické charakteristiky výztuží. Adheze- výztuž - matrice a vlastnosti mezifázového rozhraní. Směrové závislosti fyzikálních a mechanických vlastností. Porušování kompozitních struktur. Teorie nanokompozitů s polymerní matricí.
Osnova
Polymery. Molekulární a nadmolekulární struktura. Molární hmotnost a její distribuce. Krystalizace. Skelný přechod a tání. Polymerní směsi. Elasticita a viskoelasticita. Mechanizmy plastické deformace. Superpozice teplota-čas. Tepelná, světelná a chemická degradace. Tepelné, optické a elektrické vlastnosti. Lomové chování. Keramika. Atomové vazby, krystalové struktury, polymorfie. Slinování a porozita, velikost zrna a skelná fáze. Elektrické a tepelné vlastnosti, vnitřní napětí, odolnost proti tepelným šokům. Geometrické aspekty pohybu dislokací. Křehké chování a zvyšování houževnatosti. Pevnost a Weibullova statistika. Vliv charakteristik prášků a zhutňovacích procesů na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti. Tření a opotřebení. Kompozity. Polymerní a keramické matrice. Strukturní a mechanické charakteristiky výztuží. Adheze- výztuž - matrice a vlastnosti mezifázového rozhraní. Směrové závislosti fyzikálních a mechanických vlastností. Porušování kompozitních struktur. Teorie nanokompozitů s polymerní matricí.
Literatura
1. Young,R.J. - Lovell,P.A.: Introduction to Polymers, Chapman&Hall 1994,ISBN 0412306409.
2. Richerson,D.W.: Modern Ceramic Engineering, Marcel Dekker 1992, ISBN 082478634-3.
3. Engineered Materials Handbook, Vol. 1 Composites, ASM International 1987, ISBN 0871702797.
Klíčová slova
Polymery. Konstrukční keramika. Kompozity s polymerní a keramickou matricí. Polymerní nanokompozity.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)