česky  čs
english  en
Integrita materiálů (W32TZ003)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:09.03.2023
Platí do: ??Rozsah:65P
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Napětí a deformace v pevných látkách (elasticita a plasticita, vnitřní defekty). Tenzor napjatosti, tenzor deformace, modul pružnosti izotropních a anizotropních soustav. Měrná pevnost materiálů. Metody fraktografické analýzy. Strukturní a externí faktory lomového procesu, morfologie lomových ploch. Modifikace Griffithova energetického kritéria křehkého porušení. Fenomologie tranzitního chování, kritéria tranzitních teplot. Pellinniho (FAD) diagram analýzy porušení, jeho aplikace v jaderné energetice. Materiálové parametry hodnocení odolnosti lomu dle Irwina a Rice, metodika jejich zkoušení. Diagnostika provozní bezpečnosti strojních zařízení a konstrukcí při hodnocení přípustné velikosti defektů. Použití lomové mechaniky při únavovém a creepovém procesu. Korozní praskavost a radiační zkřehnutí. Revize dvoukritériového přístupu GE pro plastický kolaps a deformační zpevňování.
Osnova
Literatura
Anderson, T. L.: Fracture Mechachanic, Forth Edition, Taylor and Rrancis Inc., 2017
Cambell, J.: Fracture Mechachanic : Fundamentals and Applications, Murphy and Moore Publishing, 2022
Hertzberg, R.W., Vinci, R.P., Hertzberg, J, L. : Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Materials, Sixth Edition., Wiley, 2022
Andrews, W.R., Shih, C.F. : Thickness and Side-Groove Effects on J- and δ-Resistance Curves for A533-B Steel at 93C". www.astm.org: 426. doi:10.1520/stp35842s. Retrieved 10 May 2019.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)