česky  čs
english  en
Teorie svařování (W33A003)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:5P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Garant předmětu: prof. Ing. Jiří Dunovský, CSc.
Vyučující: prof. Ing. Jiří Dunovský, CSc.,IWE; Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D., IWE

Rozdělení a podrobný popis principu jednotlivých metod svařování, pájení a tepelného dělení - konvenčních i speciálních, značení metod dle platných EN a ASM norem. Teorie elektrického oblouku. Svařovací zdroje pro obloukové a odporové svařování. Základy svařitelnosti kovových materiálů. Aplikace a použití jednotlivých metod svařování. Posouzení výhod a nevýhod jednotlivých metod spojování a tepelného dělení. Návrh vhodné metody spojování pro konkrétní aplikace.
Osnova
- Všeobecný úvod do technologie svařování - terminologie (EN ISO 6947, ISO 17 659), historie, rozdělení metod svařování a jejich značení (EN ISO 4063)
- Popis principu jednotlivých metod svařování a tepelného dělení, výhody vs. nevýhody, používaná zařízení, použití a aplikace:
o Plamenové svařování a příbuzné procesy (OGW)
o Ruční obloukové svařování obalenými elektrodami (MMA)
o Poloautomatické svařování tavící se kovovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního a aktivního plynu (MIG/MAG)
o Svařování neodtavující se wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu (WIG/TIG)
o Svařování plněnou elektrodou (FCAW)
o Automatické svařování pod tavidlem (SAW)
o Odporové svařování (bodové, švové, výstupkové, stykové)
o Ostatní svařovací procesy
o Základní metody pájení - porovnání s metodami svařování
o Metody tepelného dělení (řezání kyslíkem, plazmou a laserem)
o Metody termického nástřiku
- Teorie elektrického oblouku - vznik el. oblouku, teplotní bilance, rozložení napětí, děje
- Způsoby ochrany svarového spoje - typy a vlastnosti ochranných atmosfér a svářečských strusek a tavidel
- Zdroje energie pro obloukové a odporové svařování
- Deformace a napětí při svařování - důvody vzniku, způsoby eliminace
Literatura
- Kuncipál, J. a kolektiv : Teorie svařování, SNTL + Alfa, Praha, 1986
- Országh, V., Országh, P. : Zváranie TIG ocelí a neželeznýh kovov, Polygrafia SAV, Bratislava, 1998
- Országh, P., Országh, V. : Zváranie MIG⁄MAG ocelí a neželezných kovov, Polygrafia SAV, Bratislava, 2000
- Országh, P., Orszáhg, V. : Zváranie MMA ocelí a neželezných kovov, VEDA,Bratislava, 2003
- Pilous, V., Václav, J. : Nové metalurgické postupy svařování ocelí, SNTL, Praha, 1985
- Stewart, J.P. : The Welder´s handbook, Reston Publishing, Reston, 1981
- Zeke, J. : Základy metalurgie zvárania s tavivovou ochranou, Alfa, Bratislava, 1990
- Kolektiv autorů : ASM Handbook, Volume 6 Welding, Brazing , and Soldering, ASM International, 2000
- Adamka, J. a kolektiv : Základy zvárania, dělenka a spájkovania kovov, Alfa, Bratislav, 1983
- Ambrož, O., Kandus, B., Kubíček, J. : Technologie svařování a zařízení, učební texty pro kurzy svářečských inženýrů a technologů, Zeross a CWS ANB, Ostrava, 2001
- Hänsch, H, Kresb, J.: Deformace a pnutí ve svařovaných konstrukcích, SNTL, Praha, 1964
- Kleander, A., Blažek, J. : Přídavné materiály pro svařování, SNTL, Praha, 1973
- Dunovský, J., Dubenský, R.: Vybrané statě ze svařování a defektoskopie, ČVUT, Praha, 1984
Požadavky
Základní znalosti z oblasti strojírenské technologie a nauky o materiálech.
Klíčová slova
Svařování, elektrický oblouk, tepelné dělení, pájení, termický nástřik, svařitelnost
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)