česky  čs
english  en
Koroze a protikorozní ochrana materiálů (W33OZ002)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:20.01.2021
Platí do: ??Rozsah:52P+26C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cíl a zaměření:
Prohloubit znalosti doktoranda v oblasti základů koroze, rozdělení a druhy koroze, ochrany proti korozi, korozního zkušebnictví, korozivzdorných materiálů, korozních charakteristik kovů, technologie povrchových úprav, progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, měření provozních parametrů v technologiích povrchových úprav, výpočetní techniky v řízení a kontrole provozů povrchových úprav, zjišťování a kontroly kvality povrchových úprav.

• Koroze
• Ochrany proti korozi
• Předúpravy povrchu
• Anorganické povrchové úpravy
• Organické povrchové úpravy
• Žárové pokovení
• Konverzní vrstvy
• Ekologické aspekty povrchových úprav
• Korozní zkušebnictví a kontrola kvality povrchových úprav
Osnova
Literatura
•Kreibich, V.: Teorie a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1999, 89 s.
•J. R. Davis. Corrosion: Understanding the Basics, A S M International, 2000, ISBN 9780871706416
•Groysman, A.: Corrosion for Everybody, Elsevier, 2010, ISBN-13: 978-9048134762
•Volkan Cicek: Corrosion Engineering, John Wiley & Sons, Incorporated, 2014, ISBN 9781118720899
•Zaki Ahmad: Principles of Corrosion Engineering and Corrosion Control, 2006, Elsevier Science & Technology, ISBN 9780750659246
•Yongchang Huang and Jianqi Zhang: Materials, Corrosion and Protection, De Gruyter, Inc., 2018, ISBN 9783110309874
•Chovancová, M. - Fellner, P. - Špirk, E.: Základy korózie a povrchovej úpravy kovových materiálov, STU Bratislava, 2001.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)