česky  čs
english  en
Metody tváření kovů (W33OZ004)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:20.01.2021
Platí do: ??Rozsah:52P+26C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cíl a zaměření:
Předmět je zaměřen na řešení praktických případů tváření kovů pro aplikace ve strojírenském průmyslu.
•Klasifikace tvářecích technologii.
•Parametry ovlivňující volbu technologie tváření.
•Specifikace vybraných technologii plošného a objemového tváření, optimalizace výrobních technologií
•Určení typu a parametru tvářecích agregátu.
•Rozbor technologického postupu pro danou výrobu, technologičnost konstrukce
•Základy konstrukce tvářecích nástrojů
•Výrobní a dopravní systémy v kovárnách a lisovnách.
•Kapacitní propočty.
•Moderní trendy v oblasti tváření kovů
Osnova
Literatura
•Altan, Taylan; Tekkaya, A. Erman. Sheet metal forming: fundamentals, ASM International, 2012, ISBN 9781615038428
•Kotouč, J., Šanovec, J., Čermák, J., Mádle, L.: Tvářecí nástroje. ČVUT, Praha, 1993
•Machek, V., Veselý, L, Veselý, M. Višňák, J.: Zpracování tenkých plechů. 1.vyd., Praha, SNTL, 1982
•Hašek, V.: Kování, SNTL, Praha, 1965
•Bareš, K. a kol.: Lisování, SNTL, Praha, 1971
•Časopis Svazu Kováren ČR „Kovárenství“
•Schuler GmbH, ed. Metal Forming Handbook, Springer Berlin Heidelberg, 1998, ISBN 978-3-642-58857-0
•ASM Metals Handbook Vol.14A Metalworking - Bulk forming; Vol. 14B Sheet Forming, USA ASM, 2005
•Dahl,W.;Kopp,R.;Pawelski.O.: Umformtechnik Plastomechanik und Werkstoffkunde, Verlag Stahl und Eisen , Springer Verlag 1993
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)