česky  čs
english  en
Numerické modelování slévárenského procesu (W33OZ005)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:Approved:20.01.2021
Valid until: ??Range:78P
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Hlavní cíl předmětu je pochopení fungování simulačního software a práce s ním. Proces bude rozdělen na plnění slévárenské formy, tuhnutí odlitků, chladnutí odlitků a s tím spojené procesy (vznik staženin, krystalizace struktury, pnutí a deformace v odlitku, namáhání forem atd.). Specifikace počátečních a okrajových podmínek – např. pro přestup tepla, definování vzduchové mezery, odtržení kovu od formy atd.
•Fyzikální model numerických simulací slévárenských procesů pro plnění formy
•Fyzikální model numerických simulací slévárenských procesů – pro přestupy tepla
•Fyzikální model numerických simulací slévárenských procesů – pro tuhnutí
•Fyzikální model numerických simulací slévárenských procesů – pro chladnutí odlitků.
•Fyzikální model numerických simulací slévárenských procesů – vzniku objemových vad
•Fyzikální model numerických simulací slévárenských procesů – modelování napjatosti v odlitcích
•Fyzikální model numerických simulací slévárenských procesů – modelování struktury
•Základní popis matematických numerických metod
•Matematický model numerických simulací slévárenských procesů
•Okrajové a počáteční podmínky a jejich přiřazení v reálném procesu
•Simulační software a jeho možnosti, seznámení s nejpoužívanějšími software
Structure
Literarture
•Hattel, Jesper Henri ; Pryds, Nini ; Thorborg, Jesper ; Lipinski, Marek ; Schneider, Marc ; Hattel, Jesper Henri (Editor). / Fundamentals of Numerical Modelling of Casting Processes. Polyteknisk Forlag, 2005. 540 p. ISBN 8750209698
•STEFANESCU, Doru. Science and Engineering of Casting Solidification, Second Edition. Second Edition. Springer, 2009. ISBN 978-0-387-74612-8.
•BEELEY, Peter. Foundry Technology. 2nd Edition. London, UK: Butterworth-Heinemann, 2001. ISBN 9780750645676.
•CAMPBELL, John. Castings. 2nd Edition. London, UK: Butterworth-Heinemann, 2003. ISBN 9780750647908.
•Campbell, F. C. Phase Diagrams – understanding the basic,USA, 2012,ASM International:, ISBN 978-1 61503-835-0
•FREDRICKSSON, Hasse. Materials Processing during Casting, London, UK, Wiley, 2006, ISBN 0-470 01514-4
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)