česky  čs
english  en
Trendy ve slévárenské technologii (W33OZ013)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:20.01.2021
Platí do: ??Rozsah:78P
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je studenty seznámit s vývojovými trendy ve slévárenské technologii. Jednak s výpočtovými modely, tak i s nejnovějšími poznatky v oblasti moderních slévárenských technologií – lití pod tlakem, přesné lití na vytavitelný vosk, tisk forem.

•Materiály pro výrobu forem. Ostřiva a pojiva.
•Mechanické, tepelné a chemické vlastnosti formovacích směsí.
•Výroba netrvalých forem.
•Lití do trvalých forem.
•Tavení kovů a možnosti slévárenská metalurgie.
•Vlastnosti roztavených kovů a proudění kovů, doba plnění formy.
•Návrh vtokových soustav.
•Teplotní gradienty. Tuhnutí kovů a slitin.
•Nálitkování a konstrukce odlitků.
•Tepelné zpracování a vady odlitků. Kontrola a řizení jakosti.
•Nové slévárenské výrobní technologie.
•Aplikace aditivních technologií ve slévárenství
Osnova
Literatura
•Campbell, John. Complete casting handbook: metal casting processes, metallurgy, techniques and design, Butterworth-Heinemann, 2011, ISBN 9781856178099
•Sahu, Sam; Sahoo, Mahi. Principles of metal casting, McGraw-Hill, 2014, ISBN 9780071789752
•Vetiška, A.: Teoretické základy slévárenské technologie. SNTL, Praha, 1972., ISBN 04-221-72
•BEELEY, P. Foundry Technology. 2nd Edition. London, UK: Butterworth-Heinemann, 2001. ISBN 9780750645676.
•FREDRICKSSON, H. Materials Processing during Casting, London, UK, Wiley, 2006, ISBN 0-470-01514-
•Elbl, T. a kol.: Vady odlitků ze slitin železa. MATECS, Brno, 1992.
•Grígerová, T. a kol.: Zlievarenstvo neželezných kovov. ALFA, Bratislava, SNTL, Praha, 1988.
•Přibyl, J.: Řízené tuhnutí ocelových odlitků. SNTL, Praha, 1986.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)