česky  čs
english  en
Matematika II. (2011068)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:MA2Schválen:21.04.2017
Platí do: ??Rozsah:4P+4C
Semestr:Kredity:6
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Diferenciální a integrální počet funkce více proměnných, typické aplikace.
Vyučující
RNDr. Tomáš Neustupa Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Vladimír Prokop Ph.D.
Letní 2022/2023
RNDr. Tomáš Neustupa Ph.D.
Letní 2021/2022
Ing. Vladimír Prokop Ph.D.
Letní 2021/2022
Ing. Jan Valášek Ph.D.
Letní 2021/2022
RNDr. Tomáš Neustupa Ph.D.
Letní 2020/2021
Ing. Vladimír Prokop Ph.D.
Letní 2020/2021
Ing. Jan Valášek Ph.D.
Letní 2020/2021
Osnova
Kvadratické plochy v E3. Diferenciální počet funkce více proměnných - limita, spojitost, parciální derivace, gradient, implicitní funkce, extrémy. Integrální počet funkce více proměnných - dvojný a trojný integrál, metody výpočtu, křivkový integrál skalární a vektorové funkce, Greenova věta, plošný integrál skalární a vektorové funkce, Gaussova-Ostrogradského věta, Stokesova věta. Potenciál.
Osnova cvičení
Kvadratické plochy v E3. Diferenciální počet funkce více proměnných - limita, spojitost, parciální derivace, gradient, implicitní funkce, extrémy. Integrální počet funkce více proměnných - dvojný a trojný integrál, metody výpočtu, křivkový integrál skalární a vektorové funkce, Greenova věta, plošný integrál skalární a vektorové funkce, Gaussova-Ostrogradského věta, Stokesova věta. Potenciál.
Literatura
- J.Neustupa: Matematika II. Skriptum FS, Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.
- E.Brožíková, M.Kittlerová: Sbírka příkladů z Matematiky II. Skriptum FS, Vydavatelství ČVUT, Praha 2003.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)