česky  čs
english  en
Numerické simulace proudění v inženýrských aplikacích (2011084)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Principy tvorby sítí pro víceroměrné úlohy, diskretizace Navierových-Stokesových rovnic pro nestlačitelné proudění, explicitní a semi-implicitní postupy řešení Navierových-Stokesových rovnic metodou konečných objemů.
Osnova
1) Principy tvorby sítí pro vícerozměrné úlohy,
2) Algebraický, eliptický a hyperbolický generátor sítě
3) Nestrukturovaná síť, triangulace
4) Navierovy-Stokesovy rovnice pro nestlačitelné proudění, formulace vybraných úloh
5) Princip projekčních metod, Helmholtzova projekce
6) Metoda SIMPLE pro Stokesův problém
7) Metoda SIMPLE pro Navierovy-Stokesovy rovnice
8) Metoda PISO pro Navierovy-Stokesovy rovnice
9) Metoda umělé stlačitelnosti
10) Metoda umělé stlačitelnosti pro nestacionární problémy
11) Aplikace probraných metod na řešení vybraných úloh
Literatura
Ferziger, Peric: Computational Methods for Fluid Dynamics
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)