česky  čs
english  en
Matematika pro mechaniku (2011097)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:31.05.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Kurs předpokládá z bakalářského studia znalosti z matematiky na úrovni předmětů skupiny "Alfa". Stručná anotace: Základy funkcionální annalýzy. Tenzorový počet. Funkcionály, extrémy funkcionálů. Funkce komplexní proměnné, derivace, integrál. Analytické funkce.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Sváček Ph.D.
Zimní 2019/2020
doc. RNDr. Petr Sváček Ph.D.
Zimní 2018/2019
doc. RNDr. Petr Sváček Ph.D.
Zimní 2017/2018
doc. RNDr. Petr Sváček Ph.D.
Zimní 2016/2017
Osnova
1. týden Metrický, lineární, Banachův a Hilbertův prostor.
2. týden Věta o pevném bodě, příklady prostorů funkcí.
3. týden Afinní metrický tenzor, operace s tenzory.
4. týden Ortogonální transformace souřadnic.
5. týden Funkcionál, derivace funkcionálu, konvexnost.
6. týden Podmínky extrémů funkcionálu.
7. týden Extremály funkcionálů různého typu.
8. týden Funkce komplexní proměnné - zavedení, vlastnosti.
9. týden Derivace, integrál funkce komplexní proměnné.
10. týden Analytické funkce a jejich vlastnosti.
11. týden Taylorův a Laurentův rozvoj, reziduum, singulární body.
12. týden Výpočet integrálu funkce.
13. týden Konformní zobrazení.
Osnova cvičení
1. týden Metrický, lineární, Banachův a Hilbertův prostor.
2. týden Věta o pevném bodě, příklady prostorů funkcí.
3. týden Afinní metrický tenzor, operace s tenzory.
4. týden Ortogonální transformace souřadnic.
5. týden Funkcionál, derivace funkcionálu, konvexnost.
6. týden Podmínky extrémů funkcionálu.
7. týden Extremály funkcionálů různého typu.
8. týden Funkce komplexní proměnné - zavedení, vlastnosti.
9. týden Derivace, integrál funkce komplexní proměnné.
10. týden Analytické funkce a jejich vlastnosti.
11. týden Taylorův a Laurentův rozvoj, reziduum, singulární body.
12. týden Výpočet integrálu funkce.
13. týden Konformní zobrazení.
Literatura
J. Fořt, K. Kozel, J. Neustupa: Matematika pro mechaniku I. skripta ČVUT, 2005
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)