česky  čs
english  en
Mongeovo promítání (2016047)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:24.04.2014
Platí do: ??Rozsah:1P+0C
Semestr:ZKredity:1
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět se zabývá konstrukcí základních geometrických útvarů v Mongeově promítání a zobrazením jejich vzájemných vztahů.
Vyučující
Ing. Jaroslav Cibulka
Zimní 2023/2024
Ing. Jaroslav Cibulka
Zimní 2022/2023
Mgr. Marta Hlavová
Zimní 2021/2022
Mgr. Nikola Pajerová
Zimní 2020/2021
Osnova
Kuželosečky. Základy stereometrie. Pravoúhlé promítání na dvě průmětny, třetí průmětna. Základní konstrukce jednoduchých těles a ploch.
Literatura
Mertl, P., Veselý, Z.: Základy promítání, skriptum ČVUT, 1999.
Klíčová slova
Kuželosečky, pravoúhlé promítání, rovnoběžné promítání, Mongeovo promítání, průmětna, průmět.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)