česky  čs
english  en
Mongeovo promítání (2016047)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:24.04.2014
Platí do: ??Rozsah:1P+0C
Semestr:ZKredity:1
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět se zabývá konstrukcí základních geometrických útvarů v Mongeově promítání a zobrazením jejich vzájemných vztahů.
Vyučující
Mgr. Nikola Pajerová
Zimní 2020/2021
Mgr. Nikola Pajerová
Zimní 2019/2020
Mgr. Marta Hlavová
Zimní 2018/2019
Osnova
Kuželosečky. Základy stereometrie. Pravoúhlé promítání na dvě průmětny, třetí průmětna. Základní konstrukce jednoduchých těles a ploch.
Osnova cvičení
Literatura
Mertl, P., Veselý, Z.: Základy promítání, skriptum ČVUT, 1999.
Požadavky
Klíčová slova
Kuželosečky, pravoúhlé promítání, rovnoběžné promítání, Mongeovo promítání, průmětna, průmět.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)