česky  čs
english  en
Angličtina začátečníci (2046068)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:AZZSSchválen:30.05.1996
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:ZKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cíl: Osvojit si známé výrazy z každodenního života v mluvené i psané podobě. Rozumět základním výrazům ze všeobecně vědní terminologie a umět je používat.Úroveň A1.
Osnova
Anglická výslovnost, čísla, zájmena, členy.
Osobní údaje, rodina, práce.
Materiály, nástroje, popis.
Literatura
Angličtina pro věčné začátečníky, LEDA
odborné texty
Požadavky
Zvládnutí probrané látky - napsání 2 testů
Klíčová slova
Poslech, čtení, konverzace, krátký písemný projev v následujících oblastech: osobní údaje, rodina, zaměstnání, materiály, nástroje
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)