česky  čs
english  en
Němčina začátečníci (2046076)
Departments:ústav jazyků (12104)
Abbreviation:NZZSApproved:30.05.1996
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:ZCredits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Cíl: Osvojit si známé výrazy z každodenního života v mluvené i psané podobě. Rozumět základním výrazům ze všeobecně vědní terminologie a umět je používat.
Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A1.
Structure
Gramatika: časování sloves v přítomném čase, způsobová slovesa, rozkazovací způsob,
zápor, skloňování podstatných jmen a osobních zájmen, přivlastňovací
zájmena ,předložky s dativem , rozkazovací způsob, způsobová slovesa
Konverzační okruhy: seznámení, rodina, návštěvy, vyučování, studium
Odborná němčina: nářadí
Structure of tutorial
1. Úvodní hodina
2. 1. lekce
3. 1. lekce
4. 2.lekce
5. 2. lekce
6. opakování
7. 1. test
8. 3.lekce
9. 3.lekce
10. 3. lekce
11. opakování
12. 2. test
13. zápočet
Literarture
Drmlová a kolektiv: Německy s úsměvem - lekce 1 - 3
Interní materiál Ústavu jazyků
Requirements
Zvládnutí probrané látky - napsání 2 testů.
Keywords
Poslech, čtení, konverzace, krátký písemný projev v následujících oblastech: seznámení, rodina, návštěvy, vyučování, studium, nářadí
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)