Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 9

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 11
KOS.FS - fakultní nadstavba
  česky  čs
english  en
Němčina vyšší střední (2046081)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:NVLSSchválen:30.05.1996
Platí do: ??Rozsah:0+2
Semestr:LKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A2 - B1
Rozumět hlavnímu smyslu jasné standardní řeči o známých záležitostech, s nimiž se student pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Popsat zážitky a události, stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Čtení textů psaných běžně užívaným jazykem nebo jazykem vztahujícím se k oboru. Prohloubení znalosti odborného jazyka.
Osnova
Osnova cvičení
Gramatika: věty časové - shrnutí, plusquamperfektum, konjunktiv plusquamperfekta, předpony někdy odlučitelné, infinitivní vazby "statt zu" a "ohne zu", předložky s 2. pádem, konjunktiv přítomného, minulého a budoucího času, nepřímá řeč
Konverzační okruhy: služební cesta, dovolená v SRN, život ve městě a na venkově, terorismus
Odborná němčina: ekologie, počítače
Literatura
Drmlová a kolektiv: Německy s úsměvem, lekce 19 - 22
Interní materiál ÚJ
Požadavky
Zvládnutí probrané látky - napsání 2 testů.
Klíčová slova
Konverzační okruhy, odborná němčina
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/c03ea48c/2018-10-18/12:54)