česky  čs
english  en
Prezentace v ruském jazyce (2046164)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:RPRSchválen:25.05.2007
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Příprava ústních vystoupení na odborná témata v ruštině s případnou spoluprací s oborovými ústavy nebo odbory katedry.
Osnova
stručné teoretické základy správné prezentace
praktický nácvik mluvené prezentace
příprava prezentace na zvolené téma
analýza prezentačních dovedností pomocí moderní audiovizuální techniky
Literatura
interní materiály ÚJ
individuální literatura dle konkrétního tématu
Požadavky
Prezentace na vybrané téma.
Klíčová slova
prezentace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)