česky  čs
english  en
Metoda konečných prvků I. (2111058)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:MKP1Schválen:12.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+1C+0L
Semestr:ZKredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Variační principy ve statice poddajných těles (princip virtuálních posuvů a princip minima celkové potenciální energie). Deformační varianta MKP (konstrukce bázových funkcí, vyjádření celkové potenciální energie, kinematické okrajové podmínky, rešení rozsáhlých soustav rovnic) v jedno-, dvoj- a trojrozměrném kontinuu. Struktura dat v MKP. Obecné požadavky na konečné elementy. Skořepinové a rámové modely v MKP.
Vyučující
doc. Ing. Miroslav Španiel CSc.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Miroslav Španiel CSc.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Miroslav Španiel CSc.
Zimní 2021/2022
Osnova
- Variační principy virtuálních posuvů a minima celkové potenciální energie včetně Ritzovy metody.
- MKP diskretizace v jednorozměrné a rovinné úloze včetně základních MKP maticových operátorů. Kinemetické okrajové podmínky, zatížení.
- Struktura dat a algoritmizace statického výpočtu.
- Zobecnění pro 3D elementy v Cauchyovském kontinuu.
- Základy Reisner-Mindlinovy teorie tenkostěnných konstrukcí, teorie desek a deskové elementy.
- Heuristické odvození "flat" skořepinových elementů, transformace matice tuhosti, napjatost na skořepinových elementech.
- Nosníkové prvky, regulární jádro matice tuhosti.
- Vazbové rovnice.
- možnosti a zásady modelování MKP.
Osnova cvičení
- Úlohy v programu ABAQUS s cílem získat základní dovednosti v práci s MKP.
- Příklady na aplikaci principu minima celkové potenciální energie.
Literatura
Základní literatura:
Španiel M, Horák Z: Úvod do metody konečných prvků. , Skripta, ČVUT v Praze, 2010
Fólie použité při přednáškách ke stažení (podpůrný materiál)
http://mechanika2.fs.cvut.cz/old/pme/predmety/mkp1/podklady/podkladyMKP.htm

Doporučená literatura:
Kanócz A., Španiel M: Metoda konečných prvků v mechanice poddajných těles, Skripta, ČVUT
Valenta, F. at al.: Pružnost a pevnost III. ČVUT v Praze, 2002
Bathe, K.J., Wilson, E.L.: Numerical methods in finite element analysis. Prentice--Hall, Inc., 1976
Požadavky
Požadavky pro získání zápočtu jsou účast na cvičeních a odevzdání zadaných úloh.
Zkouška sestává z písemné a ústní části. Písemná část má formu bodovaného testu, která sestává z příkladu a otázek. Maximalně dosažitelný počet bodů v testu je 25. Pro postup k ústní zkoušce je nutno získat 3 body z 5ti za příklad a 10t bodů z 20ti za odpovědi na testové otázky. Ústní část zkoušky může obsahovat podotázky k testu a diskusi na některé z přednášených témat.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)