česky  čs
english  en
Snižování hluku a vibrací (2161105)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:SHVSchválen:10.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:3Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Student bude seznámen se základními metodami snižování hluku a akustickými veličinami, které slouží pro hodnocení hluku.
Vyučující
Ing. Miroslav Kučera Ph.D.
Zimní 2020/2021
doc. Ing. Richard Nový CSc.
Zimní 2020/2021
Osnova
Šíření zvuku v ideálním prostředí, rychlostní potenciál,podmínky pro sférické vlny,obecná vlnová rovnice, šíření zvuku ve volném a uzavřeném prostoru. Šíření zvuku v reálném prostředí, ohyb zvuku přes bariery. Šíření zvuku v konstrukcích. Zdroje zvuku. Konstrukce tlumičů hluku. Izolace vibrací jako součást snižování hluku.
Osnova cvičení
Šíření zvuku v ideálním prostředí, rychlostní potenciál,podmínky pro sférické vlny,obecná vlnová rovnice, šíření zvuku ve volném a uzavřeném prostoru. Šíření zvuku v reálném prostředí, ohyb zvuku přes bariery. Šíření zvuku v konstrukcích. Zdroje zvuku. Konstrukce tlumičů hluku. Izolace vibrací jako součást snižování hluku.
Literatura
Nový, R.: Hluk a chvění. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2000. 389 s. ISBN 80-02246-3.
Požadavky
Studen musí ovládat základy fyziky a matematiky
Klíčová slova
Hluk, hodnocení hluku
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)