česky  čs
english  en
Přenosové jevy (2161108)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:15.04.2009
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základy přenosových jevů pro studijní program Inteligentní budovy. Přenos hybnosti, tepla a hmoty v prostředí budov.
Vyučující
Ing. Martin Barták Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Martin Barták Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Martin Barták Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
Transportní rovnice aplikované v proudění nestlačitelných tekutin, laminární a turbulentní proudění, mezní vrstva, charakteristiky turbulence, Reynoldsovy rovnice, přenos tepla vedením, prouděním a zářením, přenos vlhkosti, základy stavební fyziky, výměníky tepla.
Osnova cvičení
Statický tlak v budově, proudění velkým otvorem, proudění v rozvětveném potrubí, rozvod vzduchu, tlakové ztráty, střední rychlosti, vedení a prostup tepla složenou konstrukcí, přirozená a nucená konvekce, tepelná radiace, přenos vlhkosti, výměníky tepla.
Literatura
Barták, M.: Úvod do přenosových jevů pro IB. Elektronická příručka (PDF). 2010.
Barták, M.: Řešené příklady z přenosových jevů pro IB. Elektronická příručka (PDF). 2011.
Požadavky
Předběžné požadavky nejsou.
Klíčová slova
přenosové jevy, proudění vzduchu v interiéru, vnitřní prostředí, přenos tepla, přenos vlhkosti, výměníky tepla, stavební fyzika
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)