česky  čs
english  en
Otopné plochy (2163046)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:OPLSchválen:10.06.2019
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:LKredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Teplotechnické, geometrické a provozní vlastnosti otopných ploch. Volba a dimenzování otopných ploch ve vazbě k otopné soustavě a vytápěnému objektu.
Vyučující
prof. Ing. Jiří Bašta Ph.D.
Letní 2020/2021
Osnova
Sdílení tepla ve vymezeném prostoru a u otopných ploch. Konstrukční řešení, materiály a použitelnost jednotlivých otopných ploch. Experimentální stanovení charakteristik otopných těles. Volba a dimenzování otopných ploch. Nové metodiky návrhu otopných ploch - optimalizace.
Osnova cvičení
Procvičení témat: Sdílení tepla ve vymezeném prostoru a u otopných ploch. Konstrukční řešení, materiály a použitelnost jednotlivých otopných ploch. Experimentální stanovení charakteristik otopných těles. Volba a dimenzování otopných ploch. Nové metodiky návrhu otopných ploch - optimalizace.
Literatura
Bašta, J.: Otopné plochy – otopná tělesa. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2016. – 204 s. – ISBN 978-80-01-05943-2.
Požadavky
Znalost témat: Teplotechnické, geometrické a provozní vlastnosti otopných ploch. Volba a dimenzování otopných ploch ve vazbě k otopné soustavě a vytápěnému objektu.
Klíčová slova
Vytápění, otopná plocha, otopné těleso
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)