česky  čs
english  en
Termodynamika látkových soustav (2181028)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:7Kredity:6
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Složení soustav. Stavové chování tekutin. Tekutiny ideální a reálné. Teorém korespondujících stavů ve výpočtech fyzikálních a chemických veličin. Chemická termodynamika. Aplikace chemické termodynamiky na soustavy jednosložkové. Fázová rovnováha jednosložkových soustav. Aplikace chemické termodynamiky na soustavy vícesložkové. Roztoky. Fázová rovnováha vícesložkových soustav. Průmyslové využití fázových rovnováh. Destilace a rektifikace. Látkové bilance chemických procesů. Energetické bilance chemických procesů.(Pro oborové studium Stroje a zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl)
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)