Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 9

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 11
KOS.FS - fakultní nadstavba
  česky  čs
english  en
Projekt I. (2212111)
Katedra:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Zkratka:Schválen:19.03.2015
Platí do: ??Rozsah:0+5
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Získání základních praktických dovedností při práci ve vyspělých CAD/CAE/CAM systémech. Prohloubení znalostí v základních úlohách kinetostatiky a dynamiky a jejich aplikace v samostatné úloze. Obecné zásady konstrukce motorů a vozidel.
Vyučující
Ing. Petr Hatschbach CSc.
Zimní 2017/2018
prof. Ing. Jan Macek DrSc.
Zimní 2017/2018
Ing. Petr Hatschbach CSc.
Zimní 2016/2017
prof. Ing. Jan Macek DrSc.
Zimní 2016/2017
Ing. Petr Hatschbach CSc.
Zimní 2015/2016
prof. Ing. Jan Macek DrSc.
Zimní 2015/2016
Osnova
Osnova cvičení
Základy práce s CAD/CAE/CAM systémem Creo nebo Catia V5 (úvod do objemového modelování součástí, tvorba sestav a výkresů, využití modulů pro inženýrské výpočty).
Obyčejné diferenciální rovnice a metody jejich řešení
Kinetostatika jednoduchých mechanismů
Metody frekvenční analýzy signálu
Obecné konstrukční zásady a kriteria podobnosti
Úvod do řešení konstrukčních úloh
Těsnění a tribologie
Literatura
https://ssl.fs.cvut.cz/studium/u12120/2212111-Projekt_1/
Požadavky
Klíčová slova
CAD; CAE; frekvenční analýza, kinetostatika a dynamika mechanismů
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/8f6aed81/2018-03-07/09:54)