česky  čs
english  en
Nauka o materiálu II. (2321039)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:MR2Schválen:10.07.1998
Platí do: ??Rozsah:2P+2L
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základy metalurgie, slitiny železa s uhlíkem a jejich ovlivnění dalšími prvky, fázové přeměny, tepelné, chemicko tepelné a tepelně mechanické zpracování, technické slitiny železa s uhlíkem, neželezné kovy a jejich slitiny, plasty, konstrukční keramika, kompozitní materiály, volba materiálu.
Vyučující
Ing. Jakub Horník Ph.D.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Jana Sobotová Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Jakub Horník Ph.D.
Zimní 2021/2022
doc. Ing. Jana Sobotová Ph.D.
Zimní 2021/2022
Ing. Jakub Horník Ph.D.
Zimní 2020/2021
doc. Ing. Jana Sobotová Ph.D.
Zimní 2020/2021
prof. Ing. Petr Zuna CSc. D.Eng. h. c.
Zimní 2020/2021
Osnova
1) Slitiny železa s uhlíkem a vliv dalších prvků
2) Základy metalurgie (klasické metalurgické pochody, speciální metalurgické procesy)
3) Fázové přeměny ve slitinách železa (austenitizace, perlitická, bainitická, martenzitická přeměna popouštění, IRA, ARA diagramy)
4) Tepelné zpracování slitin železa (žíhání, kalení, povrchové kalení)
5) Chemicko tepelné zpracování (cementování, nitridování, karbonitridování, nitrocementování) a tepelně mechanické zpracování
6) Rozdělení ocelí a jejich označování
7) Konstrukční oceli
8) Nástrojové oceli
9) Litiny
10) Neželezné kovy a slitiny a jejich zpracování
11) Prášková metalurgie a její aplikace, technická keramika
12) Plasty a jejich zpracování
13) Kompozitní materiály, jejich výroba a zpracování. Volba materiálu
Osnova cvičení
1) Úvodní hodina (bezpečnost práce v laboratoři, zadání individuálních úloh)
2) Rovnovážné struktury ocelí
3) Velikost zrna
4) Prokalitelnost ocelí
5) Tvrdost cementované vrstvy
6) Prezentace úloh
7) Vytvrzování Al slitin
8) Struktura a mechanické vlastnosti plastů
9) Prezentace úloh
10) Modul pružnosti kompozitů
11) Hodnocení jakosti litin
12) Prezentace úloh
13) Zápočet
Literatura
1. Macek,K. - Zuna,P. a kol.: Strojírenské materiály. 1. vyd. Praha, Vydavatelství ČVUT 2003, 204 s.
2. Macek,K. a kol.: Nauka o materiálu. Cvičení. 1. vyd. Praha, Vydavatelství ČVUT 2004, 89 s.
3. [1] PTÁČEK, L. Nauka o materiálu I. a II. Brno: CERM, 1999
[2] MACEK, K. a kol. Strojírenské materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2003
[3] MACEK, K. a kol. Nauka o materiálu cvičení. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2007

Požadavky
100% docházka na cvičeních, odevzdané všechny předepsané referáty, odevzdaná a prezentovaná individuální úloha.
Klíčová slova
Metalurgie, slitiny železa, fázové přeměny, tepelné zpracování, neželezné kovy, plasty, konstrukční keramika, kompozity. SEPS
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)