česky  čs
english  en
Konstrukce optomechanických přístrojů (2361006)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:03.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět seznamuje studenty s optomechanickými přístroji různých typů, jejich optickými principy i mechanickou konstrukcí. Ukazuje praktické aplikace těchto přístrojů v průmyslu i medicíně. Součástí výuky jsou exkurze.
Vyučující
Ing. Bc. Šárka Němcová Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Bc. Šárka Němcová Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Bc. Šárka Němcová Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
oko a vidění, mikroskop
metody a přístroje pro vyšetření zraku
korekce zrakových vad - LASIK,nitrooční implantáty
lasery pro oční chirurgii
optická koherenční tomografie
lasery v průmyslu
spektrální přístroje – princip
aplikace spektrometrie, hyperspektrální kamery
astronomické dalekohledy
magnetická rezonance, počítačová tomografie
vlákna a vláknové senzory
integrovaná optika
Osnova cvičení
příklady k přednáškám, analýza funkce a konstrukčního řešení ukázek přístrojů
Literatura
Zicha J., Němcová Š.: Základy konstrukce přístrojů, ČVUT, Praha, 1998
Vejrosta V.: Konstrukce zdravotnických elektrických přístrojů, Česká společnost pro zdravotnickou techniku, 2001
stránka předmětu: http://pmo.fs.cvut.cz/wiki/index.php?title=2361135:2011B
Požadavky
Účast na cvičeních, prezentace výsledků analýzy přístroje.
Klíčová slova
optomechanické a zdravotnické přístroje, spektrální přístroje, oftalmologie, lasery, vláknové senzory
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)