česky  čs
english  en
Systémy pro visualizaci a sběr dat (2372035)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:SVSDSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:1P+2L
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
V předmětu se studenti seznámí s principy fungování SCADA systémů a rozhraní člověk / stroj (HMI). Budou se zabývat tvorbou průmyslových vizualizací, programováním skriptů, hodnocením návrhů SCADA/HMI, virtualizací a koncepty iniciativy P4.0 aplikované v oblasti vyspělého průmyslového řízení.
Osnova
• SCADA systémy pro vizualizaci průmyslových procesů. Základní funkce, koncepce, výrobci, aplikace
• Připojení SCADA k řídicímu systému. OPC a OPC UA
• Algoritmy sběru dat na úrovni PLC – SCADA. Zásobníky a algoritmy jejich řízení
• Přehled hlavních funkcionalit SCADA systémů
• Grafický návrh rozhraní člověk / stroj (HMI). Grafické konvence a psychologické zákonitosti návrhu
• Kognitivní ergonomie. Spolehlivost systémů člověk-stroj
• Hodnocení grafického návrhu HMI pomocí metody trasování očních pohybů. Intuitvnost vs. spolehlivost rozhraní.
• Operátorské panely a operátorské řízení, koncepce jejich připojení k řídicímu systému, princip Embeded Cognition
• Skriptování v SCADA systémech
• Vyhodnocení dat, průmyslová statistika a datamining
• Virtuální spuštění a virtualizace PLC a SCADA/HMI
• Vyspělé architektury distribuovaných řídicích a výpočetních systémů
• Etické a futurologické aspekty vyspělé automatizace výroby v duchu iniciativy Průmysl 4.0
Osnova cvičení
Literatura
• S. G. McCrady, Designing SCADA application software: a practical approach. Amsterdam ; Singapore: Elsevier Science, 2013.
• J. Jura, „Laboratoř programovatelných automatů", Laboratoř programovatelných automatů. [Online]. Dostupné z: http://iat.fs.cvut.cz/109/.
• M. Martinásková, L. Šmejkal, České vysoké učení technické v Praze, a Strojní fakulta, Řízení programovatelnými automaty. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004.
• W. Bolton, Programmable logic controllers, Sixth edition. Amsterdam: Newnes, 2015.
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)