česky  čs
english  en
Publikace k tématu disertační práce (W13P001)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:0P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Požadavky na pohony ve výrobních strojích.
Elektrohydraulické regulační pohony, servoventily.
Elektrické regulační pohony rotační i lineární.
Speciální převody (kuličkové šrouby, koaxiální převodovky), optimalizace.
Dynamická interakce mechanické stavby stroje a pohonu.
Nekonvenční uspořádání pohonů výrobních strojů.
Tvorba matematických modelů.
Způsoby měření statických a dynamických vlastností pohonů.
Osnova
Požadavky na pohony ve výrobních strojích.
- Elektrohydraulické regulační pohony, proporcionální ventily,servoventily.
- Elektrické regulační pohony rotační i lineární.
- Provedení pohonů, statické a dynamické vlastnosti, tuhost, pohybové rovnice, přenosové funkce.
- Společná pohybová rovnice elektrických a hydraulických pohonů
- Speciální převody (kuličkové šrouby, koaxiální převodovky), účinnost, tuhost, kinematické chyby.
- Optimalizace vložených převodů.
- Dynamická interakce mechanické stavby stroje a pohonu, omezování kmitočtového buzení konstrukcí při rozběhu pohonů.
- Nekonvenční uspořádání pohonů výrobních strojů, zvyšování jejich dynamiky.
- Tvorba matematických modelů.
- Postupy při měření statických a dynamických vlastností elektrických a elektrohydraulických servopohonů a speciálních převodů.
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)