česky  čs
english  en
Slévárenské slitiny neželezných kovů (W33O013)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:02.11.2010
Platí do: ??Rozsah:5P+0C
Semestr:*Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Garant předmětu:doc Němec
Cyklus přednášek představuje ucelený soubor poznatků o vlastnostech,výrobních metodách a možnostech použití slévárenských slitin neželezných kovů,ze kterých je vyráběno cca 20%
celosvětové produkce odlitků , která činila v r.2006 85mio t odlitků

Osnova
Slévárenské slitiny neželezných kovů-charakteristické vlastnosti a jejich použití.Hliník a jeho slitiny.Modifikace a očkování Al-Si slitin.Tepelné zpracování Al slitin.Hořčík a jeho slitiny.
Metalurgie a technologie slitin Mg.Měď a její slitiny.Bronzy a mosazi.Další neželezné kovy a slitiny.Slitiny zinku,cínu a olova.Slitiny niklu a titanu
Osnova cvičení
Literatura
Michna,Š a kol.: Encyklopedie hliníku, Adin,s.r.o.,Prešov 2005
Němec,M.,Provazník,J.: Slévárenské slitiny neželezných kovů , ČVUT Praha ,2008
Magnesium and Magnesium Alloys : ASM International Handbook Committee , 1999
Magnesium Technology 2002 - 2007 : Proceedings of Symposium , A Publication Of TMS
Plachý,J.Němec,M,Bednář,B.:Teorie slévání , ČVUT Praha , 1997
Požadavky
Klíčová slova
Slévárenské slitiny.Hliník.Hořčík Měď.Zinek.Cín.Olovo.Nikl.Titan.Metalurgie.Technologie.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)