česky  čs
english  en
Adaptivní a monitorovací systémy řízení (W37O001)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:60
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Flexibilní program je možné přizpůsobit individuálním potřebám doktoranda ve vztahu k tématu jeho dizertační práce a některého ze čtyř okruhů definovaných v osnově přednášek. Součástí je napsání rešešně-výzkumné zprávy na dohodnuté téma.
Osnova
1. Adaptace s paralelním modelem
2. Gradientová metoda
3. Adaptace podle indikátorů optimálního nastavení
4. LQ řízení
Osnova cvičení
Individuální program simulace úlohy k jednomu z bodů osnovy
Literatura
KOTEK Z., RAZÍM M.: Teorie nelineárních, optimálních a adaptivních řídicích systémů. ČVUT 1988
Požadavky
Zpráva k výsledkům simulace a rešerže.
Klíčová slova
adaptivní řízení, samoseřizování, gradientová metoda, paralelní model
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)