česky  čs
english  en
Manažerské informační systémy a řízení znalostí (W38O005)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:5P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Role manažerů a jejich informační potřeby. Strategické řízení a jeho informační podpora In-telektuální kapitál, jako zdroj konkurenceschopnosti podniku, učící se organizace. Znalosti a jejich typologie, tvorba znalostí, skryté a zjevné znalosti, znalostí spirála, kodifikace znalostí. Funkce a struktura MIS (Business Intelligence) a jejich postavení v architektuře podnikových IS. Datové sklady, datová tržiště a znalostní portály. Hodnocení a výběr MIS a postup při jejich výstavbě a zavádění. Systémy řízení znalostí (Knowledge Management), jejich funkce a struktura. Postup při výstavbě systému řízení znalostí... Konkurenční zpravodajství (Com-petitive Intelligence) a vytěžování externích informačních zdrojů. Etické a právní aspekty.
Osnova
Role manažerů a jejich informační potřeby. Strategické řízení a jeho informační podpora In-telektuální kapitál, jako zdroj konkurenceschopnosti podniku, učící se organizace. Znalosti a jejich typologie, tvorba znalostí, skryté a zjevné znalosti, znalostí spirála, kodifikace znalostí. Funkce a struktura MIS (Business Intelligence) a jejich postavení v architektuře podnikových IS. Datové sklady, datová tržiště a znalostní portály. Hodnocení a výběr MIS a postup při jejich výstavbě a zavádění. Systémy řízení znalostí (Knowledge Management), jejich funkce a struktura. Postup při výstavbě systému řízení znalostí... Konkurenční zpravodajství (Com-petitive Intelligence) a vytěžování externích informačních zdrojů. Etické a právní aspekty.
Osnova cvičení
Konzultační forma
Literatura
Bébr R., Doucek P.: Informační systémy pro podporu manažerské práce. Profesional Pub-lishing, 2005
Dohnal J, Pour J. : Architektury informačních systémů. Management Press 1997
Groff T., R., Jones T., P.: Introduction to Knowledge Management. Butterwoth Heinemann, 2003
Keřkovský M., Drdla M.: Strategické řízení firemních informací. C.H.Beck, 2003
Novotný O., Pour J., Slánský D.: Business Intelligence. Jak využít bohatství ve vašich datech. Grada Publishing, 2005
Mládková L.: Moderní přístupy k managementu. Tacitní znalost a jak jí využít. C.H.BECK, 2005
Mládková L.: Management znalostí v praxi. Professional Publishing, 2004.
Molnár Z.: Efektivnost informačních systémů. Grada Publishing 2001
Truneček J.: Management znalostí. C.H.BECK. 2004
Sklenák V. a kol.: Data, informace, znalosti a Internet. C.H.BECK, 2004
Rothenberg H., Ericsson S.: From Knowledge to Inteligence. Elsevier Buttenworth - Heine-mann, 2005
McGonagle J. M,. Vella C.M.:The Manager's Guide to Competitive Intelligence. Praeger Pub-lishers, 2003
Rumizen M. C.: Complete Idiot's Guide to Knowledge Management. Alpha; 2001
Davenport T. H., Prusek L.: Working Knowledge. Harvard Business School Press 2000
Požadavky
Výuka probíhá formou pravidelných konzultací. Požadavky ke zkoušce jsou specifikovány osnovou předmětu.

Klíčová slova
Manažerské informační systémy, řízení znalostí, konkurenční zpravodajství
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)