česky  čs
english  en
Technická harmonizace a průmyslová standardizace (W33O015)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:04.10.2016
Platí do: ??Rozsah:5P+0C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cíl a zaměření:
komplexní řešení požadavků na rozvoj průmyslové výroby z pohledu legislativních požadavků na management rizika, inovací a kvality.
Cíl studia: možnosti praktické aplikace základních požadavků nutných pro volný pohyb produktů v EU.

Základní témata:
? cykly inovací a jejich praktická aplikace z pohledu charakteru výroby,
? metody analýzy současného stavu techniky,
? základní předpoklady kooperačních vztahů ve výrobním procesu,
? SWOT analýza v průmyslové oblasti a její přínosy,
? Vymezení systémového a procesního monitoringu.
Osnova
Managementy a jejich kategorie.
Metrologie a kritéria přijatelnosti produktu.
Systémová a procesní analýza.
Inovační cykly produktu a procesu.
Osnova cvičení
Na základě potřeby pro doplnění znalostí.
Literatura
Základní:
Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích Stejskal, Rais (2013)
SWOT analýza,
ČSN EN 60812:2007 Techniky analýzy bezporuchovosti systémů ? Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA)
ČSN EN 45020:2007 Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník

Doporučená:
ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality ? Požadavky
ČSN EN 60706-2:2007 Udržovatelnost zařízení - Část 2: Požadavky na udržovatelnost a studie udržovatelnosti v etapě návrhu a vývoje
ČSN ISO 26000:2011 Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti
Požadavky
Základní znalosti z oblasti realizace systémů a procesů strojírenské výroby a požadavky na produkty z hlediska rozměrových a geometrických specifikací a jejich ověřování.
Klíčová slova
produkt, proces, systém, management, metrologie,
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)