česky  čs
english  en
Aplikovaná koherentní optika (W36O002)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:4P+1C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Obecný interferenční zákon pro stacionární optické pole, funkce vzájemné
koherence, stupeň koherence. Věta van Citterova-Zernikeova. Fourierova
spektroskopie a Fourierova optika. Optika krystalů, Jonesův a Muellerův
počet. Rayleighův rozptyl, Mieův rozptyl, intenzita a polarizace
rozptýleného světla.
Osnova
- Obecný interferenční zákon pro stacionární optické pole, funkce vzájemné koherence, stupeň koherence
- Věta van Citterova-Zernikeova.
- Fourierova spektroskopie a Fourierova optika
- Optika krystalů, Jonesův a Muellerův počet
- Rayleighův rozptyl, Mieův rozptyl, intenzita a polarizace
rozptýleného světla.
Osnova cvičení
Příklady analytické a numerické z koherence světla,šíření koherentního světla,dvojlomu světla, rozptylu světla a Fourierovy optiky
Literatura
P.Václavík:Technická optika II,skriptum ČVUT Praha,1991.
Požadavky
Vypracování samostatných referátů.
Klíčová slova
Optika Koherence světla Rozptyl světla
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)